Mere om sygefravær

Arbejdstilsynet har oprettet et Call Center, som bl.a. via dialog vejleder virksomheder generelt om, hvordan de kan forebygge sygefravær, fastholde medarbejdere med begyndende helbredsproblemer og fremme, at sygemeldte medarbejdere kommer hurtigere tilbage til arbejdet. Call Centret har tlf. 70 12 12 88.


Find mere information  

I nedenstående links får du yderligere informationer og viden om håndtering af sygefravær og sygefraværssamtaler.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Arbejdstilsynet: www.temaomsygefravaer.at.dk 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering: Sygefraværsguide til arbejdsgivere

Videncenter for Arbejdsmiljø: www.arbejdsmiljoviden.dk

Dansk Erhverv: www.danskerhverv.dk

Lederne: www.lederne.dk

HK/Danmark mfl.: www.sygeguide.dk

HK/Privat og HK/Handel: www.arbejdsmiljøportalen.dk

Prosa: www.prosa.dk